• Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình
  • 0982323053
  • tanthienphu35@gmail.com